Бетонов възел

Бетонов център “Полимикс” разполага с три инсталации за бетон с обща производителност 225м3/час

machine1

ELBA ESM 105 С

machine

STETTER SCHWING M1

IMG_7171

МобилМикс 60

Всички процеси се извършват съгласно въведена Система за производствен контрол, която документира вложените материали, дата/час, клиент и обект.

За доставка и полагане Бетонов възел "Полимикс" разполага с:

rsz_img_0650