Други


Бетонов възел “Полимикс” – Варна е сертифициран в производството на бетон и циментови смеси от NJN Хасково

Произвеждаме бетон и циментови смеси със следните материали:

Цимент

CEM I 52,5 R
CEM II/ A-LL 42,5 R
CEM I 42,5 R – SR 5

Пясък

Речен пясък 0/4
Естествен пясък 0/4
Трошен пясък 0/4

Трошен камък

Фракция 4/20
Фракция 4/16
Фракция 4/12

Добавки
  • Пластификатор за бетон на нафталин-формалдехидна основа, подходящ при умерени температури, гарантирано време на обработваемост на бетона.
  • Суперпластификатор за бетон на поликарбоксилатна основа, с изискване за висока ранна якост, поддържане на висока консистенция при висока температура на околната среда.
  • Забавител,  забавящ свързването, запазва дълго обработваемостта при висока температура на околната среда.
  • Противозамръзваща добавка, прилага се при ниски температури.
  • Кристализираща добавка за бетон, увеличава водоплътноста, като кристализира и запълва микропукнатините.
  • Фибри – намаляващи съсъхването.