Бетонов възел "Полимикс" - Варна | Лаборатория
Начало Бетонов възел Механизация »Лаборатория« Бетонови изделия Арматурен двор Други Контакти

Към бетонов възел "Полимикс" функционира лаборатория за изпитвания в строителството гарантираща спазване на стандартите и изискванията при пробовземане, отлежаване и последващ контрол на бетона.

Лабораторията извършва още:
- пресевен анализ
- проектиране на строителни смеси
- безразрушителни изпитвания
- изпитвания в земната механика


Бетонов Възел "Полимикс" Варна   ·   Варна, ЗПЗ - Крайезерен път   ·   Телефон: 0889 409 440   ·