Бетонов възел "Полимикс" Варна


-Част от групата на Планекс Холдинг

-Производство на бетон и бетонови смеси

-Сертификати за производството на 7 класа бетон

-Теоретична производителност 225 куб. м/час

-Най-модерното управление за производство

-Пълна отчетност и контрол на процесите

-Система за рециклиране и използване на водите

-Лабораторно-изпитвателен комплекс

-Бетонови изделия

-Арматурен двор