„Полимикс Варна“ ООД

Бетонопроизводство, Механизация и Автотранспорт

Здравина и устойчивост, защото първо са основите.

Нашата история

В началото

Началото на производството на бетон и бетонови смеси "Планекс" ЕООД полага през пролетта на 2006 год. Тогава фирмата разполага с една машина ELBA 60.

Развитието

Година по-късно разширява своето производство като открива „Полимикс Варна“ ЕООД с инсталирани две машини Elba и Stetter и рециклираща система за остатъчен бетон Bibko.

Настоящето

Оттогава компанията непрестанно усъвършенства и оптимизира своето производство, търсейки иновативни решения и подобрения, които повишават качеството на крайният продукт.

certificate

Произвежданите бетони са сертифицирани от „Ен Джи Ен” ООД – гр. Хасково и разполагат със Сертификати за съответствие, издадени в съответствие с Наредба № РД-02-20–1/2015г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Производствената база се намира в Западна промишлена зона. Там заедно с бетонопроизводството са разположени и лабораторно-изпитвателен комплекс, цех за бетонови изделия, както и тежката строителна механизация на фирмата. В близост е разположен и Цехът за преработка на армировъчна стомана на Арма Форм

Нашите последни обекти

На нас се довериха над 500 клиента