Механизация

Механизацията на фирмата предлага широк избор от услуги - изкопни и насипни дейности, товарене и извозване на земни маси и строителни отпадъци. Транспорт на инертни материали, услуги с автокран и бордови камион с кран, кулокранове, хаспели, кюбели, трамбовки и вишка.

Фирмата разполага с:

Още от нашата механизация