Бетонов възел "Полимикс" - Варна | Бетон
»Начало« Бетонов възел Механизация Лаборатория Бетонови изделия Арматурен двор Други Контакти

Началото на производството на бетон и бетонови смеси "Планекс" ЕООД полага през 2006 год. в гр.Каварна. Там фирмата разполага с една машина ELBA 60.
Година по-късно разширява своето производство като открива бетонов център "Полимикс" в гр.Варна с инсталирани две машини Elba и Stetter и рециклатор Bibko.
От тогава компанията непрестанно усъвършенства и оптимизира своето производство, търсейки иновативни решения и подобрения, които повишават качеството на крайният продукт. Произвежданите бетони са сертифицирани от „Ен Джи Ен” ООД – гр. Хасково и разполагат със Сертификати за съответствие, издадени в съответствие с Наредба № РД-02-20–1/2015г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Производствената база се намира в Западна промишлена зона на площ от 10 000 м2.
Там заедно с бетонопроизводството са разположени и лабораторно-изпитвателен комплекс, цех за бетонови изделия, както и тежката строителна механизация на фирмата.

В близост е разположен и Цехът за преработка на армировъчна стомана на Планекс ЕООД.


Бетонов Възел "Полимикс" Варна   ·   Варна, ЗПЗ - Крайезерен път   ·   Телефон: 0889 409 440   ·